Stay Home

Forskerne ved Stay Home undersøger, hvad der sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament under coronakrisen - og bagefter.

Bag om

STAY HOME

Hjemmet har været en grundpille i den danske coronastrategi. Understøttet af digitale teknologier er en række offentlige aktiviteter som arbejde, uddannelse, børnepasning, kulturliv og religionsudøvelse under lockdown rykket ind i den private sfære.
På den måde har hjemmet vist sig som et multifunktionelt og ressourcestærkt rum, men også som et sårbart sted, hvor isolationen truede med at skabe eller forværre ensomhed og familiekonflikter.
Med støtte fra Carlsbergfondet undersøger forskningsprojektet STAY HOME forandringen af hjemmets funktioner og grænser under coronakrisen. En tværfaglig forskergruppe fra Teologi og Historie på Københavns Universitet, Det Kongelige Akademis Arkitektskole og IT-Universitetet i København indsamler og analyserer de værdifulde erfaringer, danske borgere har gjort sig under coronakrisen. Målet er at opnå indsigter til gavn for udformningen af fremtidens hjem som et fysisk og digitalt rum for liv og samvær.
Her på denne formdilingsblog kan du følge med i forskningen ved STAY HOME igennem interviews, reportager og podcasts mm.
Læs mere om STAY HOME på Københavns Universitets hjemmeside, hos Carlsbergfondet og hos World Pandemic Research Network. Følg os på Twitter, og læs med på vores engelsksprogede Research Blog.

Besøg vores partnerprojekt ved Nationalmuseet, Dage med corona, og fortæl dem om, hvordan dit liv forandrede sig med coronakrisen.

For information in English see our page at the website of University of Copenhagen and our English Research Blog.

Henvendelser rettes til projektets redaktør Emma Klakk: emma.klakk@teol.ku.dk

Lockdown Reading

STAY HOMEs partnerprojekt ved Carlsbergfondet Lockdown Reading har også hjemme her på bloggen. Lockdown Reading, der har base ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet, undersøger, hvad corona-krisen og dens nedlukning af samfundet har betydet for læsernes erfaringer med litteratur og brugen af litteratur i en dansk og engelsk kontekst.

Projektet er interesseret i at finde ud af, om læsere har læst mere eller mindre litteratur i forbindelse med corona-krisen, hvilken form for litteratur, de har læst, og ikke mindst, om de har delt deres læsning med andre, for eksempel i læsegrupper over de sociale medier. Med andre ord: Lockdown Reading vil vide, hvor meget vi har læst, hvad vi har læst, og hvilken måde vi bruger litteraturen til at være sociale på.

Lockdown Reading er interesseret i, hvordan læsning er forbundet til spørgsmål om køn, familieforhold, fritid og arbejde, samt som en måde at forbinde os til andre mennesker og menneskelige erfaringer på. Projektet vil indhente viden om de indbyrdes forbundne spørgsmål via interviews med læsere og litteraturformidlere, samt data for salg, lån og kommunikation af og omkring litteratur i forbindelse med corona-krisen og nedlukningen.

Udfyld projektets spørgskema om dine læsevaner under coronakrisen.

Forskere ved STAY HOME

Portræt af Mette Birkedal Bruun>

Mette Birkedal Bruun

Projektleder og Professor i Kirkehistorie

Som kirkehistoriker er jeg interesseret i, hvordan kristne trosforestillinger og praksisser udfoldes i forskellige historiske sammenhænge. I min forskning har jeg bl.a. beskæftiget mig med religiøse praksisser i hjemmet. Som projektleder er det især den tværfaglige tilgang til hjemmets mange dimensioner, der optager mig. Min opgave i STAY HOME er at understøtte udvekslingen mellem projektets forskellige forskningsdiscipliner og mellem historiske ind-sigter og nutidsperspektiver.

Læs artikler af Mette Birkedal Bruun

Portræt af Katja Sara Pape de Neergaard>

Katja Sara Pape de Neergaard

Ph.d.-studerende og IT-sociolog

Jeg forsker i forholdet mellem individer, sociale strukturer og teknologiske systemer. Som Ph.d.-studerende på STAY HOME betyder dette en særlig interesse for, hvordan digitale teknologier er med til at skabe nye rammer for både individer og samfund, og hvordan de påvirker vores evne til at håndtere nye udfordringer i flere dele af hverdagslivet. I den forbindelse undersøger jeg teknologiens muligheder indenfor kommunikation, kultur, kritisk infrastruktur mm., men også skyggesiderne af denne udvikling i form af spørgsmål om privatliv og ulighed.

Læs artikler af Katja Sara Pape de Neergaard

Portræt af Nicholas Thomas Lee>

Nicholas Thomas Lee

Ph.d., adjunkt i arkitektur og design

Min forskning fokuserer på boliger og på, hvordan vi designer og bebor den private, hjemlige sfære. Som post.doc. ved STAY HOME er jeg især interesseret i de omstændigheder, som den globale COVID-19 globale pandemi har skabt i forhold til boliginteriør og dets arkitektoniske design. Gennem ’research by design’ vil jeg eksperimentere med en række boligprototyper og undersøge potentialet i at arbejde med mellemrum, tærskler og multifunktionelle zoner i hjemmet.

Læs artikler af Nicholas Thomas Lee

Portræt af Katrine Rønsig Larsen>

Katrine Rønsig Larsen

Ph.d.-studerende og familiehistoriker

Som familiehistoriker er jeg interesseret i, hvordan familier er blevet formet af forskellige kulturelle, sociale, politiske og juridiske forhold igennem histo-rien. Min opgave på STAY HOME er at undersøge coronakrisens konse-kvenser for familier præget af psykisk, fysisk og seksualiseret vold, og betyd-ningen af regeringens coronatiltag for disse familier.

Læs artikler af Katrine Rønsig Larsen

Portræt af Anne-Milla Wichmann Kristensen>

Anne-Milla Wichmann Kristensen

Ph.d.-studerende og teolog

Som teolog er jeg interesseret i, hvordan centrale kristne begreber kan sige noget om verdenen og mennesket i dag. Særligt hvordan mennesker udtrykker deres tro og gudsforhold i det 21. århundrede. Som ph.d.-studerende på STAY HOME undersøger jeg coronakrisen som en eksistentiel krise, der kan forstås som en forandring i historien. Det gør jeg ved at analysere erfaringer af angst og livsmod under krisen gennem teologen Paul Tillich, der selv levede og skrev sin teologi i en krisetid.

Læs artikler af Anne-Milla Wichmann Kristensen

Portræt af Brit Ross Winthereik>

Brit Ross Winthereik

Co-PI og Professor ved IT-Universitetet i København

Jeg er professor i videnskabs- og teknologistudier og etnografi, og leder af Center for Digital Velfærd på ITU. Mine store forskningsinteresse er sociale og politiske effekter af mødet mellem informationsteknologi og velfærdsinstitutioner. Et centralt begreb i min forskning er ’infrastruktur’, hvilket også rummer en interesse for de infrastrukturer vi som forskere bruger til at indsamle og formidle viden – analytiske såvel som materielle. I STAY HOME projektet er jeg co-PI og PhD vejleder.

Portræt af Peter Thule Kristensen>

Peter Thule Kristensen

Co-PI og Professor på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Jeg er arkitekt og professor i arkitektur- og interiørhistorie på Det Kongelige Akademi, hvor jeg også leder kandidatprogrammet Spatial Design. Samtidig er jeg kerneforsker i Centre for Privacy Studies på Københavns Universitet, der også er et tværdisciplinært forskningssamarbejde. Jeg er i min forskning især optaget af det 19. århundredes arkitektur, herunder interiørets rolle som et komplekst og ”seismografisk” fænomen, der definerer vores forestillings- og livsverden på en rumlig og materiel måde. I STAY HOME projektet er jeg co-PI og vedleder for adjunkt Nicholas Thomas Lee.

Portræt af Karen Vallgårda>

Karen Vallgårda

Co-PI, Ph.d. og lektor i historie

Jeg forsker i kultur- og socialhistorie i det 19. og 20. århundrede. Særligt er jeg nysgerrig på, hvordan nære forhold mellem mennesker forandrer sig i takt med kulturelle, økonomiske og juridiske udviklinger gennem tiden. De senere år har jeg undersøgt fortidige familiers vrangsider – vold, skilsmisse, misbrug, fortielser, osv. – og forsøgt at blive klogere på, hvordan historiens små og store tandhjul vikler sig ind i hinanden. På STAY HOME skal jeg vejlede ph.d.-studerende Katrine Rønsig Larsen og deltage i fælles forsknings- og formidlingsaktiviteter.

Portræt af Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen>

Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen

Vejleder, lektor i Systematisk Teologi

Min forskning fokuserer på Teologiens eksistentielle problemstillinger som f.eks. forholdet mellem indre og ydre, eget og fremmed, håb og fortvivlelse, tro og vantro. Med en kropsfænomenologisk og psykoanalytisk tilgang udforsker jeg centrale kristne begreber som kærlighed, ondskab, synd, lidelse, næstekærlighed, tillid og livsmod. Ud over mit arbejde ved STAY HOME leder jeg det tværfaglige initiativ ”Paradokser i Eksistens og Livsstil” og er medstifter af den tværfaglige sammenslutning ”Ligevægt”.

Portræt af Emma Klakk Christensen>

Emma Klakk Christensen

Redaktør & Skribent (2021-)

Jeg er STAY HOMEs redaktør og koordinator. Jeg har en væsentlig opgave i at formidle projektets forløb og resultater til et bredt publikum gennem bl.a. interviews, tweets og podcasts. Desuden understøtter jeg samarbejdet mellem faglighederne arkitektur, IT, familiehistorie og teologi, så de kan komplimentere og udfordre hinanden. Jeg er uddannet fra sociologi og har stor interesse i de sociale dynamikker og den vidensudvikling, der finder sted i tværfaglige samarbejder.

Læs artikler af Emma Klakk Christensen

Portræt af Niels Nykrog>

Niels Nykrog

Redaktør & skribent (2020-2021)

Jeg er STAY HOMEs redaktør og organisatoriske blæksprutte. Udover at drive vores blog og lave podcasts står jeg for at få vores faggrupper fra arkitektur, IT, familiehistorie og teologi til at tale sammen. Selv er jeg uddannet fra litteraturvidenskab, men befinder mig utroligt godt i mødet mellem forskellige fagligheder.

Læs artikler af Niels Nykrog

PRIVACY-forskere ved STAY HOME

Portræt af Lars Cyril Nørgaard >

Lars Cyril Nørgaard

Assistant Professor at The Centre for Privacy Studies

Within my field of church history, I have a special interest in devotional practices: what practices were prescribed for individuals of the past, and how did such prescriptions translate into real life and lived experiences? On STAY HOME, I engage with the challenge of bridging past and present as this concerns the home as a symbolic space and the applicability of different research methodologies.

Portræt af Natalie Patricia Körner>

Natalie Patricia Körner

Assistant Professor at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture

In my architecture historical research, I am working with (self)representation in and of workspaces in relation to privacy. On STAY HOME, I am looking at the returning trend of multifunctional home against the historical background of the home in the Early Modern Period. The Covid-19 Lockdown has accelerated this trend, which is tied to cultural, technological, financial, environmental and spatial developments.

Portræt af Natacha Klein Käfer>

Natacha Klein Käfer

Postdoctoral Researcher at The Centre for Privacy Studies

As a historian, my main focus is on the natural and supernatural aspects of everyday experiences of health, illness, and death in the early modern period. On STAY HOME, I explore how humans of the past experienced contagion, isolation, and the need for cures, linking to the contemporary challenges of the pandemic.

Portræt af Søren Frank Jensen>

Søren Frank Jensen

Ph.D. Fellow at The Centre for Privacy Studies

I am a church historian. In my research I investigate how the boundaries between individual and community are drawn and negotiated in early modern biblical interpretation. On STAY HOME, I am interested in the home as a site for religious practice and how insights from past sources can shed light on contemporary issues such as the corona pandemic.

Portræt af Paolo Astorri>

Paolo Astorri

Postdoctoral Researcher at The Centre for Privacy Studies

I am a legal historian. My research focus is on interactions between theologians and jurists in early modern Europe. I have especially studied debates on contract law, property law, and family law at the crossroads between Catholicism and Lutheranism. On Stay Home, I am interested in bolstering a dialogue between disciplines, as well as looking into the interplay of different (moral and legal) norms.

Portræt af Jesper Jakobsen>

Jesper Jakobsen

Postdoctoral Researcher at The Centre for Privacy Studies

I’m a historian working in the fields of eighteenth-century print culture, censorship and regulation practices, with a profound interest in how early modern societies used the threat of both real and imagined crises to legitimize state intrusion into private life. On STAY HOME, I explore the past/present perspectives of implementing surveillance technologies and practices, due to the threat of a major health crisis.

Forskere ved Lockdown Reading

Portræt af Tina Lupton>

Tina Lupton

Projektleder og institutleder

Som litterat arbejder jeg med læsningens historie fra 1700-tallet til i dag. Mine seneste bøger hedder Reading and the Making of Time (2018) og Love and the Novel: Life as a Twentieth-Century Reader (forventet 2022). I øjeblikket arbejder jeg på bogen Paid Leaves: Literature, Work, and Time since 1970, som udforsker de forskellige måder, hvorpå teoretiske grene fra det 20. århundrede har betragtet tilrettelæggelsen af arbejderens tid. Som projektleder på Lockdown Reading er jeg interesseret i, på hvilke måder 2020 bærer vidnesbyrd om Danmark og Storbritannien som forskellige kulturelle kontekster for modtagelse og cirkulation af litteratur, samt hvordan litteratur bidrager til, at vi kan fremstille og forstå dette unikke historiske tidspunkt.

Portræt af Johanne Gormsen Schmidt>

Johanne Gormsen Schmidt

PhD, Post.doc.

Jeg er optaget af, hvordan en opmærksomhed over for læsningen, produktionen, formidlingen og brugen af litteraturen kan bidrage til litteraturvidenskabelig forskning. Min forskning inddrager sociologiske studier og empirisk materiale uden at give køb på nærlæsningen som akademisk disciplin. Som post.doc. på Lockdown Reading undersøger jeg danskernes læsevaner under coronakrisen. Jeg udfører læserinterviews, indsamler statistik, undersøger de litterære institutioner – og læser en masse bøger.

Portræt af Amanda Grimsbo Roswall>

Amanda Grimsbo Roswall

MA, Forskningsassistent

Jeg er Lockdown Readings forskningsassistent, og står for de praktiske elementer knyttet til indsamling af data og afvikling af interviews. Derudover står jeg for formidlingen af projektet på STAY HOMEs blog og alle de kommunikationsopgaver, som et forskningsprojekt bærer med sig. Jeg er uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab, og bruger min faglighed og viden i arbejdet med læsevaner og brug af litteratur på Lockdown Reading.

Læs artikler af Amanda Grimsbo Roswall