Stay Home

Forskerne ved Stay Home undersøger, hvad der sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament under coronakrisen - og bagefter.

Bag om

Hjemmet har været en grundpille i den danske coronastrategi. Understøttet af digitale teknologier rykkede en række offentlige aktiviteter som arbejde, uddannelse, børnepasning, kulturliv og religionsudøvelse under lockdown ind i den private sfære.
På den måde viste hjemmet sig som et multifunktionelt og ressourcestærkt rum, men også som et sårbart sted, hvor isolationen truede med at skabe eller forværre ensomhed og familiekonflikter.
Med støtte fra Carlsbergfondet undersøger forskningsprojektet STAY HOME forandringen af hjemmets funktioner og grænser under coronakrisen. En tværfaglig forskergruppe fra Teologi og Historie på Københavns Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og IT-Universitetet i København indsamler og analyserer de værdifulde erfaringer danske borgere har gjort sig under coronakrisen. Målet er at opnå indsigter til gavn for udformningen af fremtidens hjem som et fysisk og digitalt rum for liv og samvær.
Her på bloggen kan du følge med i forskningen ved STAY HOME igennem interviews, reportager, dagbøger og podcasts.
Læs mere om STAY HOME på Københavns Universitets hjemmeside, hos Carlsbergfondet og hos World Pandemic Research Network. Følg os på Twitter, og læs med inden længe, når vi lancerer vores engelsksprogede Research Blog.

Besøg vores partnerprojekt ved Nationalmuseet, Dage med corona, og fortæl dem om, hvordan dit liv forandrede sig med coronakrisen.

Læs også om STAY HOMEs partnerprojekt ved Carlsbergfondet Lockdown Reading og udfyld gerne deres spørgskema om dine læsevaner under coronakrisen.

Portræt af Mette Birkedal Bruun

Mette Birkedal Bruun

Projektleder og Professor i Kirkehistorie

Som kirkehistoriker er jeg interesseret i, hvordan kristne trosforestillinger og praksisser udfoldes i forskellige historiske sammenhænge. I min forskning har jeg bl.a. beskæftiget mig med religiøse praksisser i hjemmet. Som projektle-der er det især den tværfaglige tilgang til hjemmets mange dimensioner, der optager mig. Min opgave i STAY HOME er at understøtte udvekslingen mellem projektets forskellige forskningsdiscipliner og mellem historiske ind-sigter og nutidsperspektiver.

Læs artikler af Mette Birkedal Bruun

Portræt af Brit Ross Winthereik

Brit Ross Winthereik

Professor ved IT-Universitetet i København

Jeg er professor i videnskabs- og teknologistudier og etnografi, og leder af Center for Digital Velfærd på ITU. Mine store forskningsinteresse er sociale og politiske effekter af mødet mellem informationsteknologi og velfærdsinstitutioner. Et centralt begreb i min forskning er ’infrastruktur’, hvilket også rummer en interesse for de infrastrukturer vi som forskere bruger til at indsamle og formidle viden – analytiske såvel som materielle. I STAY HOME projektet er jeg co-PI og PhD vejleder.

Portræt af Katja Sara Pape de Neergaard

Katja Sara Pape de Neergaard

Ph.d.-studerende og IT-sociolog

Jeg forsker i forholdet mellem individer, sociale strukturer og teknologiske systemer. Som Ph.d.-studerende på STAY HOME betyder dette en særlig interesse for, hvordan digitale teknologier er med til at skabe nye rammer for både individer og samfund, og hvordan de påvirker vores evne til at håndtere nye udfordringer i flere dele af hverdagslivet. I den forbindelse undersøger jeg teknologiens muligheder indenfor kommunikation, kultur, kritisk infrastruktur mm., men også skyggesiderne af denne udvikling i form af spørgsmål om privatliv og ulighed.

Læs artikler af Katja Sara Pape de Neergaard

Portræt af Peter Thule Kristensen

Peter Thule Kristensen

Professor på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konserverin

Jeg er arkitekt og professor i arkitektur- og interiørhistorie på Det Kongelige Akademi, hvor jeg også leder kandidatprogrammet Spatial Design. Samtidig er jeg kerneforsker i Centre for Privacy Studies på Københavns Universitet, der også er et tværdisciplinært forskningssamarbejde. Jeg er i min forskning især optaget af det 19. århundredes arkitektur, herunder interiørets rolle som et komplekst og ”seismografisk” fænomen, der definerer vores forestillings- og livsverden på en rumlig og materiel måde. I STAY HOME projektet er jeg co-PI og vedleder for adjunkt Nicholas Thomas Lee.

Portræt af Nicholas Thomas Lee

Nicholas Thomas Lee

Ph.d., adjunkt i arkitektur og design

Min forskning fokuserer på boliger og på, hvordan vi designer og bebor den private, hjemlige sfære. Som post.doc. ved STAY HOME er jeg især interesseret i de omstændigheder, som den globale COVID-19 globale pandemi har skabt i forhold til boliginteriør og dets arkitektoniske design. Gennem ’research by design’ vil jeg eksperimentere med en række boligprototyper og undersøge potentialet i at arbejde med mellemrum, tærskler og multifunktionelle zoner i hjemmet.

Læs artikler af Nicholas Thomas Lee

Portræt af Katrine Rønsig Larsen

Katrine Rønsig Larsen

Ph.d.-studerende og familiehistoriker

Som familiehistoriker er jeg interesseret i, hvordan familier er blevet formet af forskellige kulturelle, sociale, politiske og juridiske forhold igennem histo-rien. Min opgave på STAY HOME er at undersøge coronakrisens konse-kvenser for familier præget af psykisk, fysisk og seksualiseret vold, og betyd-ningen af regeringens coronatiltag for disse familier.

Karen Vallgårda

Ph.d., lektor i historie

Jeg forsker i kultur- og socialhistorie i det 19. og 20. århundrede. Særligt er jeg nysgerrig på, hvordan nære forhold mellem mennesker forandrer sig i takt med kulturelle, økonomiske og juridiske udviklinger gennem tiden. De senere år har jeg undersøgt fortidige familiers vrangsider – vold, skilsmisse, misbrug, fortielser, osv. – og forsøgt at blive klogere på, hvordan historiens små og store tandhjul vikler sig ind i hinanden. På STAY HOME skal jeg vejlede ph.d.-studerende Katrine Rønsig Larsen og deltage i fælles forsknings- og formidlingsaktiviteter.

Portræt af Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen

Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen

Vejleder, lektor i Systematisk Teologi

Min forskning fokuserer på Teologiens eksistentielle problemstillinger som f.eks. forholdet mellem indre og ydre, eget og fremmed, håb og fortvivlelse, tro og vantro. Med en kropsfænomenologisk og psykoanalytisk tilgang udforsker jeg centrale kristne begreber som kærlighed, ondskab, synd, lidelse, næstekærlighed, tillid og livsmod. Ud over mit arbejde ved STAY HOME leder jeg det tværfaglige initiativ ”Paradokser i Eksistens og Livsstil” og er medstifter af den tværfaglige sammenslutning ”Ligevægt”.

Portræt af Niels Nykrog

Niels Nykrog

Redaktør & skribent

Jeg er STAY HOMEs redaktør og organisatoriske blæksprutte. Udover at drive vores blog og lave podcasts står jeg for at få vores faggrupper fra arkitektur, IT, familiehistorie og teologi til at tale sammen. Selv er jeg uddannet fra litteraturvidenskab, men befinder mig utroligt godt i mødet mellem forskellige fagligheder.

Læs artikler af Niels Nykrog

PRIVACY-forskere ved STAY HOME

Portræt af Lars Cyril Nørgaard

Lars Cyril Nørgaard

Assistant Prof. at Centre for Privacy Studies

Within my field of church history, I have a special interest in devotional practices: what practices were prescribed for individuals of the past, and how did such prescriptions translate into real life and lived experiences? On STAY HOME, I engage with the challenge of bridging past and present as this concerns the home as a symbolic space and the applicability of different research methodologies.

Portræt af Natalie Patricia Körner

Natalie Patricia Körner

Assistant Professor at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture

In my architecture historical research, I am working with (self)representation in and of workspaces in relation to privacy. On STAY HOME, I am looking at the returning trend of multifunctional home against the historical background of the home in the Early Modern Period. The Covid-19 Lockdown has accelerated this trend, which is tied to cultural, technological, financial, environmental and spatial developments.