Stay Home

Forskerne ved Stay Home undersøger, hvad der sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament under coronakrisen - og bagefter.

Nyhed

Projektleder Mette B. Bruun bidrager til rapport om bolig og livskvalitet

af Emma Klakk Christensen 19. juni 2024

PI på STAY HOME Mette Birkedal Bruun er blevet interviewet til rapporten Bolig og livskvalitet – En undersøgelse af forskningsaktører i Danmark, som netop er udgivet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og finansieret af Realdania.

Et af temaerne i rapporten er ‘Bolig og livskvalitet er historisk formede fænomener’, og her fremhæves et citat af Mette: ”Livskvalitet er en historisk størrelse, der er indfældet i en bestemt kontekst”. Flere af forskerne, der er interviewet til rapporten, peger på boligen og livskvalitet som fænomener, der forandrer sig over tid og påvirkes af samfundets udvikling.

Desuden konkluderer rapporten, at relationerne mellem bolig og livskvalitet ikke er lette at definere, og at de kan studeres fra mange forskellige perspektiver ved brug af forskellige metoder og begreber. Studiet af disse fænomener kalder dermed på inddragelsen af en bred vifte af discipliner og teoretiske perspektiver. Det er vi på STAY HOME helt enige i, hvorfor vi i vores tværfaglige team anskuer hjemmet og boligen som fysiske, digitaliserede, sociale og eksistentielle fænomener i fortid og nutid og vil gøre vores forskning til gavn for fremtidens hjem og boliger.