Stay Home

Forskerne ved Stay Home undersøger, hvad der sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament under coronakrisen - og bagefter.

Nyhed

STAY HOME-foredrag hos Videnskabernes Selskab

af Emma Klakk Christensen 18. november 2022

Mandag d. 28. november kan du høre PI på STAY HOME, professor Mette Birkedal Bruun og ph.d.-studerende ved STAY HOME, Katrine Rønsig Larsen til foredag i Videnskabernes Selskab.

Foredraget ligger online tilgængeligt nu.

Med udgangspunkt i STAY HOME undersøger foredraget hjemmets nuancer og forandringer gennem både fortidige og nutidige eksempler med udblik til fremtiden. Mette vil fortælle om den historiske baggrund for vores forestilling om hjemmet som en stabil enhed, hvor beboerne er afskærmet fra omverdenen, og hvor hvert rum har bestemte genkendelige funktioner, og på, hvordan corona udfordrede den forestilling. Hun vil komme ind på grænser mellem hjem og arbejdsplads, mellem det private og det offentlige og mellem trygge og utrygge hjem. Hertil vil Katrine fortælle om sit eget ph.d.-projekt ved STAY HOME, der omhandler vold i hjemmet undersøgt både gennem cases fra coronakrisen og historiske cases fra de seneste 50 år. Katrine undersøger, hvordan erfaringer med vold i hjemmet er historisk og kulturelt formet.

Foredraget foregår i Videnskabernes Selskab på H. C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V, kl. 19.30-21.00 mandag d. 28. november. Foredraget er offentligt og gratis at deltage i, men kræver tilmelding. Læs mere om foredraget og tilmeld dig her.