Stay Home

Forskerne ved Stay Home undersøger, hvad der sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament under coronakrisen - og bagefter.

Nyhed

Oplæg om tværfaglig metode

af Mette Birkedal Bruun, Niels Nykrog 7. oktober 2020

Hvordan arbejder man fokuseret sammen på tværs af forskellige fagligheder? Det spørgsmål tog STAY HOMEs projektleder Mette Birkedal Bruun op med forskergruppen, da hun i dag præsenterede de metoder, der ligger til grund for PRIVACY-centret, som hun leder.

PRIVACY-centret forbinder bl.a. rets-, kirke-, idé-, social- og arkitekturhistorikere i perioden 15-1800. Forskerne arbejder sammen ved at fokusere på en række historiske cases, som de belyser fra flere sider på én gang. Et eksempel på sådan en case er den franske by Versailles under Kong Ludvig XIVs regering i årene 1682-1715. Her undersøger forskerne, hvordan begreber om privathed og det private afgrænses og udfordres i krydsfeltet mellem Versailles-slottets arkitektur, dets politiske magtforhold, samfundets love og tidens religiøse praksisser, som de udfoldes inden for og uden for slottet. Afsættet for PRIVACY-centret er, at disse forhold er vævet ind i hinanden, og at det kræver en tværfaglig tilgang at begynde at forstå dem.

I sit oplæg overvejede Mette Birkedal Bruun, hvordan PRIVACYs udforskning af samspillet mellem teknologi, arkitektur, familiedynamikker og tro i historiske hjem kan kaste lys over strukturer i hjemmet under coronakrisen og dermed inspirere STAY HOMEs forskergruppe. Oplægget ledte til videre overvejelse i forskergruppen om, hvordan vi kan forbinde forskellige tilgange i vores analyse af danske samtidshjem. Hvad gør det ved vores sociale liv i hjemmet og vores oplevelse af dets fysiske rum, at vi er blevet så forbundet digitalt forbundne med omverdenen? Og hvordan griber vi meningsfuldt dette samspil på en forskningsmæssigt forsvarlig måde?