Stay Home

Forskerne ved Stay Home undersøger, hvad der sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament under coronakrisen - og bagefter.

Interview

Fysiske undersøgelser af hjemmets muligheder

Postdoc og arkitekt ved STAY HOME, Nicholas Thomas Lee, har siden december 2020 været tilknyttet Statens Værksteder for Kunst. Her har han brugt træværksted og atelierplads til at undersøge udformningen og indretningen af hjem gennem fysiske modeller. Gennem sine undersøgelser har Nicholas fået øje på multifunktionalitet, grænser og fællesskab som tre aspekter af hjemmet, der er blevet centrale under coronakrisen.
Nicholas undersøger hjemmets muligheder gennem fysiske modeller i Statens Værksteder for Kunst.

 

Til at starte med, kan du så fortælle, hvad Statens Værksteder for Kunst er for et tilbud?

”Det er en samling af statsfinansierede værksteder, der inkluderer træværksted, metalværksted, støbefaciliteter, kunstfaciliteter og atelierer. Kunstnere, designere og arkitekter kan ansøge op ophold i værkstederne eller adgang til et atelier i forbindelse med et specifik projekt, de arbejder på. Der er også tilknyttet nogle værkstedsledere og eksperter inden for de forskellige discipliner, så man kan lære f.eks., hvordan man bruger en CNC-fræser, hvilket jeg selv har lært under mit ophold. Så der er også det her uddannelsesaspekt involveret.”

Hvad har du selv brugt dit ophold hos Statens Værksteder for Kunst til?

”Jeg har haft adgang til et atelier og til træværkstedet. Jeg har produceret en serie af 1:20-skala fysiske modeller for at undersøge indretning og arkitektonisk design af en 60-kvadratmeters, en 45-kvadratmeters og en 25-kvadratmeters bolig. Grunden til, at jeg arbejder med fysiske modeller, er, at det giver mulighed for at justere og tilpasse modellen, mens jeg arbejder med den. Det fungerer som en tredimensionel tegning, hvor jeg kan rykke rundt på modellens forskellige dele og skabe nye variationer af et design. Samtidig kan jeg kigge ind i modellen fra flere vinkler og derigennem simulere en beboers perspektiv.

Ved at arbejde med fysiske modeller af hjem kan Nicholas se gennem boligen fra en beboers perspektiv.

Jeg tegner ikke plantegninger på forhånd, modellerne er derimod en måde at tegne tredimensionelt. Det er først, når jeg er færdig med modellen, at jeg oversætter den til en plantegning. Denne metode udfordrer idéen om at designe boliger og hjem med udgangspunkt i plantegningen, som har været en dominerende metode til at producere boliger de sidste 100 år. Med den traditionelle plantegningsmetode placeres specifikke faste funktioner på en plan, der modelleres tredimensionelt efterfølgende. Men i den måde jeg arbejder med de fysiske modeller, er processen nærmest vendt om. Den metode, jeg arbejder med, åbner op for nogle ret uventede resultater og en udforskning af rum i virkeligheden, samt oplevelsen af at bevæge sig igennem de huse og boliger, jeg designer.”

Hvilke muligheder har det givet dig at arbejde i værkstederne?

”Jeg har fået muligheden for at producere delene til mine modeller i værkstederne og plads til at arbejde med dem i atelieret. Arbejdet med fysiske modeller giver mig mulighed for at tænke på en ny måde i modsætning til, hvis jeg sad ved min computer og tegnede plantegninger eller modeller digitalt. Der er en form for øjeblikkelig og fysisk feedback ved at arbejde med modellerne i hænderne. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg var nået til de indsigter og de modeller, jeg har nu, hvis jeg ikke havde arbejdet med fysiske modeller. Jeg ser stort potentiale i at arbejde med analoge og fysiske modeller i kombination med nyere teknologier såsom CNC-fræsning, som jeg har haft adgang til på Statens Værksteder for Kunst. Der er en meget interessant hybrid i mellem de to tilgange.”

Har de tværfaglige diskussioner med de andre forskere på STAY HOME inspireret dig i dit arbejde med modellerne?

”Helt bestemt! De tværfaglige samtaler, vi har haft på STAY HOME, har haft stor indflydelse på mit arbejde som arkitekt og rumdesigner. Jeg tror, at udgangspunktet for de modeller, jeg har lavet, stammer fra en række samtaler, jeg havde med de andre forskere på STAY HOME i starten af projektet.  Vi diskuterede, hvordan hjemmet som en stabil enhed med genkendelige funktioner er blevet udfordret under coronakrisen. Gennem disse diskussioner er jeg blevet opmærksom på, hvordan coronakrisen og lockdown har været en katalysator for at undersøge og gentænke hjemmet og dets rumlige organisering som en mere dynamisk enhed. Denne forståelse af hjemmet og rum har været meget central for mig i mit arbejde med modellerne på Statens Værksteder for Kunst.

Jeg kan fortælle om en af de modeller, jeg har arbejdet på. Jeg er kommet frem til dette begreb om atomiseret hjem: et arkitektonisk design, hvor rum i høj grad er opdelt og adskilt fra hinanden, så der er mulighed for mere privatliv og en større fleksibilitet i brugen af dem. Samtidig med at der er store, åbne rum, hvor større sociale møder kan forekomme. Og den her idé om atomiseret hjem kom fra samtaler med de andre forskere på STAY HOME.”

Har du fået nogle nye indsigter eller idéer gennem dit arbejde i værkstederne?

”Jeg er blevet opmærksom på at rum og bolig skal designes meget mere fleksibelt. Problematikkerne ved store åbne rum, der skal kunne alt det, vi har brug for, har vist sig under coronakrisen. Det er blevet langt mere nødvendigt, at forskellige rum i hjemmet kan bruges mere fleksibelt. Denne indsigt, håber jeg, bliver en længerevarende konsekvens af coronakrisen.

Jeg tror også, der sker en radikal forandring i forståelsen af, hvor hjemmets grænser går. I andet kvartal af 2020 så vi en 90 % stigning i antallet af sommerhuse solgt i Danmark. Sommerhuset bliver på en måde en tærskel til eller en del af danskernes boliger i byen. Så idéen om, hvor grænserne for hjemmet starter og slutter, er blevet udfordret.

På en længere bane tror jeg, vi ser en genopblussen af kollektive boformer. Vi vil se, at folk ønsker en større grad af fællesskab i hjemmet. Om det er som kollektiverne, der var populære i Danmark i 70’erne eller nye former for deleboliger, så tror jeg, vi vil se flere af disse boligtyper i fremtiden.”

Hvad er næste skridt i dit projekt?

”Jeg har set dette ophold, som en overgangsfase, hvor jeg har kogt nogle af de teoretiske diskussioner med de andre forskere på STAY HOME ind til noget fysisk og håndgribeligt. Jeg ser ikke nødvendigvis de modeller, jeg har lavet på SVFK som protypehuse eller -hjem, men i højere grad som en undersøgelse, hvor jeg er gået fra en opstartsfase i projektet til et mere detaljeret og specifikt arbejde. Over de næste 6 måneder vil jeg gå ind i nogle mere antropologiske tilgange til forskningen. Så jeg kigger nærmere på at samarbejde både med de andre forskere på STAY HOME og eksterne forskere, der undersøger konsekvenserne af coronakrisen både på nationalt og internationalt plan.

I arbejdet med modellerne i Statens Værksteder for Kunst har Nicholas udforsket og konkretiseret nogle af de teoretiske diskussioner, han har haft med de andre forskere på STAY HOME.

Jeg er interesseret i at definere tre ret specifikke projekter ud fra denne indledende fase, som hænger sammen med de førnævnte indsigter, jeg har fået fra arbejdet med modellerne. Et af de projekter vil fokusere på den typiske 60-kvadratmeters lejlighed, som findes i de større byer i Danmark, og hvordan man kan øge fleksibiliteten i sådan en type bolig. Jeg er interesseret i at undersøge en lavpris fleksibel løsning på sådan en bolig. Et andet projekt, jeg vil arbejde med, er interessen for sommerhuse. Der er forskning, der peger på, at folk begynder at stille spørgsmålstegn ved fordelene ved at bo i byen og ønsker at arbejde på afstand. Mange har set, at det kan være forholdsvis nemt at tage arbejdsopgaverne væk fra den fysiske arbejdsplads og arbejde hjemmefra i bestemte jobs. Det tredje projekt er det her med kollektive boformer. Jeg er meget interesseret i idéen om at udvikle fællesskaber og fællesskabsfokuserede boligløsninger. Så i de næste 6 måneder vil jeg arbejde på at definere de her tre projekter mere tydeligt i samarbejde med de andre forskere hos STAY HOME.”

Nicholas takker Statens Værksteder for Kunst for opholdet, Nationalbankens Jubilæumsfond og Dreyers Fond for deres bidrag til køb af materialer til opholdet samt Carlsbergfondet for at finansiere STAY HOME-projektet.